ธรรมชาติ (nature)

ธรรมชาติ คืออะไร

ธรรมชาติ (nature) คือ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมาเองตามการเคลื่อนที่ของระบบสุริยะ เกิดการเคลื่อนที่แล้วเกาะกลุ่มกันเป็นก้อนใหญ่มีแก๊สพลังงานทางเคมีต่าง ๆ ซึ่งหนึ่งในการรวมก้อนคือโลกที่อุดมไปด้วยพลังงานสิ่งมีชีวิตมากมาย ธรรมชาติบนโลกมีความสำคัญต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ เป็นอย่างมาก เพราะเป็นระบบนิเวศต่อกัน เช่น เป็นแหล่งอาหาร น้ำ อากาศ ที่อยู่อาศัย และทรัพยากรอื่น ๆ เป็นต้น

ปรากฏการณ์ธรรมชาติ

ธรรมชาติ (nature) บนโลกสามารถแยกปรากฏการณ์ออกเป็นกลุ่มหลัก ๆ ได้อย่างเช่น ปรากฏการทางธรรมชาติ การเกิดแผ่นดินไหว ภัยพิบัติ ภูเขาไพระเบิด พายุ น้ำท่วม วัตถุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ อย่างภูเขา ก้อนหิน แม่น้ำ ทะเล ป่าไม้ เกิดสิ่งมีชีวิต พืชและสัตว์ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม เป็นต้น

ธรรมชาติ (nature)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธรรมชาติ

คำศัพท์คำอ่านคำแปล
seasonซีเซินฤดูกาล
disasterดิซาลเทอะภัยพิบัติ
environmentเอนไวเรินเมินทสิ่งแวดล้อม
temperatureเทมเพอระเชอะอุณหภูมิ
lakeเล็คทะเลสาบ
desertเดส เซิร์ททะเลทราย
oceanโอเชินมหาสมุทร
islandไอเลินดฺเกาะ
winterวินเทอะฤดูหนาว
springสปริงฤดูใบไม้ผลิ
summerซัมเมอะฤดูร้อน
autumnออทัมน์ฤดูใบไม้ร่วง
floodฟลัดน้ำท่วม
cloudเคลาดฺเมฆ
heatฮีทความร้อน
global warmingโกลเบิลวามิงภาวะโลกร้อน
stormสทอร์มพายุ
sceneryซีเนอรีทิวทัศน์
pollutionโพรลูชั่นมลพิษ
earthquakeเอิร์ธเควคแผ่นดินไหว

เครดิต : pieceofenglish.com
บทความอื่นๆที่น่าสนใจ : อาชีพ (occupation)